Oracle Hyperion Data Relationship Management (DRM)

Systemy IT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Oracle Hyperion Data Relationship Management (DRM)

Jakości danych referencyjnych (master data) jest kluczowa dla sprawnego raportowania i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Oracle Hyperion Data Relationship Management jest aplikacją, która pomaga organizacjom w proaktywnym zarządzaniu metadanymi na wskroś warstwy operacyjnej, czy analitycznej zapewniając utrzymanie spójności danych. Użytkownicy dokonują zmian z perspektywy roli swoich departamentów, podczas gdy silnik DRM’a odpowiada za utrzymanie zgodność tych zmian w odniesieniu do polityk korporacyjnych. Jedną z najważniejszych funkcji, którą spełnia Oracle Hyperion DRM jest centralizacja procesu zarządzania i utrzymania repozytorium metadanych bez względu na to czy zarządzane są metadane dotyczące finansów (centra kosztowe, plany kont, jednostki gospodarcze), czy procesów analityczno-zarządczych (mapowania, wymiary i ich elementy, hierarchie wraz ze wszystkimi atrybutami) poprzez propagację zmian na wszystkie systemy/rozwiązania zależne, takie jak:

System ERP (zazwyczaj plan kont i/lub przy migracjach do nowych wersji)

Repozytorium słowników, look-up tables:

Repozytorium/a mapowań dla procesów ETL

Dziedzinowe systemy transakcyjne

Itp…

Codec Polska, jako pierwsza w Polsce uzyskała certyfikację w zakresie Oracle Hyperion Data Relationship Management 11.1.2.
Aktualnie posiadane certyfikacje, a w szczególności doświadczenia wdrożeniowe w obszarach naszych specjalizacji, przedstawiają unikatowy na rynku obraz kompetencji z zakresu Performance Management i BI.

Materiały dodatkowe

16 Dec 2014

Specjalizacja Oracle Hyperion DRM

Miło nam poinformować, że Codec Polska, jako pierwsza w Polsce uzyskała certyfikację w zakresie Oracle Hyperion Data Relationship Management 11.1.2. Codec systematycznie poszerza swoje kompetencje w zakresie priorytetowych obszarów biznesowych. Jakości danych referencyjnych (master data) jest kluczowa dla sprawnego raportowania i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Aktualnie posiadane certyfikacje, a w szczególności doświadczenia wdrożeniowe w …

Czytaj więcej