Raportowanie statutowe i zarządcze

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Raportowanie statutowe i zarządcze

Informacja to klucz do podejmowania trafnych decyzji w dzisiejszym świecie biznesu. Niezależnie od branży wiedzieć więcej znaczy sprawniej funkcjonować wewnętrznie czy uzyskiwać większą przewagę konkurencyjną.

Konsolidując dane organizacja w domyśle zamierza je wykorzystywać w celu sprostania wymogom prawnym (raportowanie giełdowe czy statutowe), ale także między innymi w celu optymalizacji działań własnych (raportowanie zarządcze – wewnętrzny controlling). Dane nieinterpretowalne dla użytkownika biznesowego (w formatach rozumianych wyłącznie przez specjalistów IT) pozostają bez znaczenia dla organizacji jako całości, stąd potrzeba ich raportowania. Tutaj z pomocą przychodzą narzędzia informatyczne. Pozwalają one użytkownikowi biznesowemu w intuicyjny sposób segregować dane, a następnie przedstawiać w estetycznej oraz zrozumiałej formie i strukturze, na przykład wykresu, grafu itd.

Podstawowe cechy narzędzia informatycznego służącego raportowaniu:

  • w pełni kompatybilne z wieloma źródłami danych,
  • skalowalność środowiska i aplikacji,
  • raporty generowane w wielu formatach,
  • raport wysoce formatowalny, zgodny z międzynarodymi standardami rachunkowości,
  • raportowanie na potrzeby wielu, odmiennych grup odbiorców,
  • możliwości automatyzacji w zakresie generowania raportów, a także dostarczania ich do właściwych odbiorców,
  • sprawdza się w każdym typie raportowania – finansowe, pozafinansowe; umożliwia także generowanie raportów zintegrowanych (do potwierdzenia z ekspertem)

Narzędziami, umożliwiającymi raportowanie (w zależności od wykorzystywanego systemu, z którego organizacja pobiera dane) są: Oracle Hyperion Financial Reporting, Oracle Smart View for Office,  Infor Application Studio lub Infor BI Office Plus.

Infor Application Studio

Zrzut ekranu Infor Application Studio

Dodatkowo rekomendujemy wykorzystanie narzędzi, bazujących na standardzie XBRL (nazywanych czasem interactive data). XBRL to język elektronicznej transmisji danych biznesowych, który rewolucjonizuje sposób raportowania na całym świecie. Oparte na XML rozwiązanie umożliwia nadanie jednoznacznego znacznika każdej pojedynczej informacji. Dzięki temu ”maszyny” są w stanie w zautomatyzowany sposób przetwarzać informacje – także między sobą. Posiadając plik XBRL użytkownik, także ten biznesowy jest w stanie wygenerować dokument w jednym z wielu formatów, między innymi: PDF, HTML, CSV czy XLS. XBRL, dzięki wykorzystaniu tagów, stwarza możliwość mapowania każdego pola raportu. Jest dzięki temu rozwiązaniem niezwykle elastycznym, pozwala dostosować się do standardu raportowania odbiorcy.

Raportowanie to jednak także domena systemów Business Intelligence – więcej dowiedzą się Państwo wybierając zakładkę Raportowanie, analiza i wizualizacja danych.