Szkolenie --- DataViz - zasady wizualizacji i raportowania danych

DataViz – zasady wizualizacji i raportowania danych

Informacje, aby niosły wartość biznesową powinny być dopasowane do potrzeb odbiorcy i zaprezentowane w sposób przejrzysty, zrozumiały, a zarazem angażujący.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy związanej z raportowaniem. Uczestnicy poznają zarówno zasady doboru zawartości informacyjnej jak i sposoby prezentowania danych w sposób zrozumiały dla odbiorcy.

Praktycznymi narzędziami związanymi z wspomaganiem procesów tworzenia raportów będzie metodyka Value Based Design (VBD) przy wsparciu standardów wizualizacji International Business Communication Standards (IBCS).

Zakres szkolenia

 • Wnioskowanie z danych
 • Błędy w przekazywaniu informacji
 • Zasady projektowania raportów
 • Standaryzacja wizualizacji danych
 • Value Based Design
 • Praktyczne przykłady raportów i wizualizacji
 • Grupowe ćwiczenia praktyczne
 • Dyskusja nt. nabytej wiedzy i doświadczeń Codec z wdrożeń

Odbiorcy szkolenia

 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie raportów
 • Analitycy
 • Controlling

Forma szkolenia

Szkolenie jest zaplanowane w formie seminarium z elementem praktycznym (wykłady teoretyczne połączone z ćwiczeniami) dla grupy do 12 osób. Czas trwania: 1 dzień – 8 godzin lekcyjnych po 45 minut.

Wypełnij formularz

Wypełnienie formularza jest wstępną deklaracją uczestnictwa tzn. do momentu ostatecznych uzgodnień nie obliguje do niczego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnym z realizacją usług szkoleniowych opisanych w Polityce prywatności Codec. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.

Program szkolenia

1. Wnioskowanie z danych

Przedstawiony zostanie przykład dysponowania danym z różnych źródeł oraz potencjalne sposoby łączenia danych w procesie wspierania decyzji.

2. Błędy w przekazywaniu informacji

Uczestnicy zapoznają się z sytuacjami, kiedy przekaz informacyjny zostaje zmanipulowany. Zostaną pokazane sytuacje, kiedy należy, przebudować raport lub przekaz informacyjny, aby użytkownikom nie przedstawiać zniekształconego komunikatu.

3. Zasady projektowania raportów

W trakcie tej sekcji uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami konstrukcji raportów:

 • Znaczenie kontekstu
 • Ludzka percepcja i przyzwyczajenia
 • Dobór rodzaju wykresu

4. Value Based Design

Niniejsza sekcja pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z metodyką doboru informacji przedstawianej na raportach. Metodyka ta oparta jest na dobrze określonych krokach prowadzących od zebranych wymagań do kształtu finalnego raportu lub kokpitu menedżerskiego.

5. Standaryzacja wizualizacji danych

W tej części zostaną zaprezentowane wybrane zasady budowania raportów na podstawie opracowania IBCS (International Business Communication Standards). Wytyczne zawarte w tym opracowaniu znajdują co raz szersze uznanie zwłaszcza w kontrolingu i są implementowane w wiodących narzędziach raportowych.

6. Ćwiczenia praktyczne

Każdy z uczestników otrzyma zestaw hipotetycznych wymagań i jego zadanie będzie ułożenie zawartości merytorycznej oraz projektu raportu. Po wykonaniu tego zadania grupa przejdzie do dyskusji na temat wykonanych prac ze wskazaniem zastosowanych dobrych i złych praktyk.

7. Dyskusja nt. nabytej wiedzy i doświadczeń Codec z wdrożeń

Ostatnia część szkolenia obejmie pytania i praktyczne podejście do kwestii raportowania w różnego rodzaju organizacjach.

Prowadzący

Zapewniamy praktyków, a nie teoretyków.

Hubert Kobierzewski
Hubert pracuje w firmie Codec jako BI Practice Lead i pomaga klientom zebrać ich dane oraz przekonwertować je w wartościowe informacje. Od lat związany z tematyką szeroko rozumianych rozwiązań Business Intelligence – od integracji, jakości danych, hurtowni danych, po zaawansowane systemy analityczne i raportowe. Realizował projekty dla wielu film w Polsce, Irlandii, UK, czy Szwajcarii. Poza pracą Hubert prowadzi dwie grupy społecznościowe: warszawski oddział Data Community Poland oraz Warsaw Power BI User Group.

Terminy

Termin zostanie ustalony wspólnie z uczestnikami – po zabraniu minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce

 • Warszawa
 • W przypadku szkolenia dedykowanego lub zebrania grupy zainteresowanej inną lokalizacją – miejsce może być ustalane indywidualnie (podana cena dotyczy szkolenia w Warszawie).

Cena

Cena szkolenia w Warszawie: 960 pln + VAT.  (Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.)

Regulamin

Regulamin szkoleń otwartych.