Microsoft SQL Server

Systemy IT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server to oparty o chmurę system zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS – Relational Database Management System), platforma dla inteligentnych aplikacji i systemów, składająca się z pakietu produktów, wspierających takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa jak: analiza biznesowa, raportowanie czy wiele istotnych funkcji controllingowych.

SQL Server zwykle kojarzony jest wyłącznie z systemem obsługi relacyjnych baz danych. W rzeczywistości to jednak jedynie jeden z komponentów pakietu o nazwie SQL Server Database Engine. Poza nim decydując się na SQL Server 2016 organizacja uzyskuje dostęp do:

  • Analysis Services – dostarcza narzędzi do tworzenia i zarządzania aplikacji Online Analytical Processing (OLAP) oraz umożliwia eksplorację danych, tak zwany data mining,
  • Reporting Services – składa się z komponentów serwerowych oraz aplikacji Klienckich, które pozwalają tworzyć, edytować oraz zarządzać raportami,
  • Integration Services – jest zestawem narzędzi do migracji, tworzenia kopii oraz transformacji danych. Zawiera komponent Data Quality Services (DOS), który umożliwia budowę bazy wiedzy, umożliwiającej zarządzaniem obszarami kluczowymi dla jakości danych w organizacji,
  • Master Data Services – czyli rozwiązanie odpowiedzialne za zarządzanie danymi podstawowymi – fundament zarządzania jakością danych,
  • SQL Server R Services – to platforma, służąca rozwojowi inteligentnych aplikacji w stwarzającym ogromne możliwości języku programowania R.

Zobacz film o możliwościach jakie dostarcza chmura Microsoft Azure w obszarze Hurtowni Danych.

SQL Server to według National Institute of Standards and Technology (NIST) system bazodanowy posiadający najmniej luk związanych z bezpieczeństwem danych. Information Technology Industry Council określa go z kolei jako najbezpieczniejszą bazę danych.

Dowiedz się więcej – Microsoft SQL Server 2016