Infor Integrated Business Planning

Systemy IT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Infor Integrated Business Planning

Zredukuj koszty, szybko identyfikuj możliwości i ryzyka, analizuj różne scenariusze. Stwórz całościowy proces, aby zapewnić, że nic nie zostanie przeoczone.

Zintegrowane Planowanie Biznesu Infor (IBP) jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem i wspierania rentownego rozwoju. Zintegrowany proces planowania biznesowego wymaga połączenia w spójną całość różnych obszarów dotyczących operacji, sprzedaży, marketingu i partnerów handlowych. Korzystając ze wspólnej platformy, wspólnego repozytorium danych planistycznych i wskaźników KPI, Infor IBP usprawnia analizę optymalnych opcji, usprawnia proces podejmowania decyzji i pozwala organizacji, na elastyczne dostosowanie strategii i operacji do zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa.

Infor IBP jest kompleksowym rozwiązaniem opracowanym w celu zapewnienia funkcji analitycznych, użytecznych wizualizacji, współpracy i realizacji, które pomagają organizacjom z różnych branż optymalizować ich łańcuchy dostaw i zachować kontrolę nad kosztami i usługami.

Zobacz poglądowy film o Infor Integrated Business Planning

Szybka reakcja na zmiany rynkowe i zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Optymalizuj proces i sprostaj wyzwaniom dynamicznego łańcucha dostaw dzięki systemowi Infor IBP. Synchronizacja podaży i popytu, poprawa wydajności dostaw oraz światowej klasy wsparcie techniczne to tylko niektóre z korzyści, jakie można uzyskać dzięki wdrożeniu tej innowacyjnej zintegrowanej aplikacji do planowania biznesowego.

 • Zaspokojenie popytu przy możliwie najniższych kosztach.
 • Redukcja zapasów i związanych z tym kosztów za usługi i straty w sprzedaży.
 • Zmniejszenie kosztów transportu, nadgodzin i utrzymywania zapasów.
 • Dostosowanie produkcji do popytu.
 • Zastąpienie procesu planowania opartego o excel i uzyskanie synchronizacji operacji.
 • Osiągnięcie wspólnej wizji i współpracy osób zaangażowanych w proces, na jednej wspólnej platformie.
 • Planowanie pod presją czasu, w odpowiedzi na zaistniałe sytuacje.
 • Dynamiczne wsparcie dla nowych inicjatyw, takich jak nowe produkty, dostawcy,…
 • Predykcyjna analiza finansowa i możliwość uzgadnianie wyników.
 • Prognozowanie i modelowanie zagrożeń i scenariuszy w celu utrzymania ciągłości działania czy utrzymania dotychczasowych zdolności.
 • i wiele innych…

Integrated Business Planning, czyli cały proces w jednym systemie

Infor IBP integruje podstawowe procesy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), takie jak planowanie sprzedaży i operacji (S&OP), planowanie popytu (DP) oraz planowanie dostaw (SP) w jedno całościowe rozwiązanie, aby zapewnić lepszą widoczność i kontrolę w całym globalnym łańcuchu dostaw.

Planowanie sprzedaży i operacji

 • Synchronizuj lukę między podażą a popytem.
 • Koordynuj osoby i jednostki biznesowe zaangażowane w działalność operacyjną.
 • Wykorzystaj scenariusze do rozwiązywania problemów związanych z ograniczeniami przepustowości, wyzwaniami związanymi z alokacją, nowymi produktami czy zmianami wydajności.

Planowanie popytu

 • Twórz i porównuj różne modele prognoz statystycznych dzięki dostosowanym wizualizacjom i analityce danych.
 • Wykorzystaj funkcjonalności alertów i zapewnij sobie bardziej elastyczne prognozowanie.
 • Prognozowanie sprzedaży, finansów, produkcji, klientów i partnerów handlowych w jednym miejscu.

Planowanie dostaw

 • Użyj scenariuszy „what if”, porównuj opłacalność działań i zapanuj nad całym łańcuchem wartości.
 • Korzystaj w czasie rzeczywistym z pełnego wglądu w swoje operacje, aby tworzyć modele, które uwzględniają różne cykle koniunkturalne i skoki popytu.
 • Optymalizuj kluczowe zmienne łańcucha dostaw, takie jak zdolności produkcyjne, materiały, zapasy i ograniczenia dystrybucji.

Chcesz więcej informacji na temat rozwiązań do logistyki i operacji lub chcesz zobaczyć rozwiązanie w działaniu skontaktuj się z nami drogą mailową info@codec.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.