Infor Integrated Business Planning

Systemy IT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Infor Integrated Business Planning

Zredukuj koszty, szybko identyfikuj możliwości i ryzyka, analizuj różne scenariusze. Stwórz całościowy proces, aby zapewnić, że nic nie zostanie przeoczone.

Zintegrowane Planowanie Biznesu Infor (IBP) jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem i wspierania rentownego rozwoju. Zintegrowany proces planowania biznesowego wymaga połączenia w spójną całość różnych obszarów dotyczących operacji, sprzedaży, marketingu i partnerów handlowych. Korzystając ze wspólnej platformy, wspólnego repozytorium danych planistycznych i wskaźników KPI, Infor IBP usprawnia analizę optymalnych opcji, usprawnia proces podejmowania decyzji i pozwala organizacji, na elastyczne dostosowanie strategii i operacji do zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa.

Infor IBP jest kompleksowym rozwiązaniem opracowanym w celu zapewnienia funkcji analitycznych, użytecznych wizualizacji, współpracy i realizacji, które pomagają organizacjom z różnych branż optymalizować ich łańcuchy dostaw i zachować kontrolę nad kosztami i usługami.

Zobacz poglądowy film o Infor Integrated Business Planning

Szybka reakcja na zmiany rynkowe i zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Optymalizuj proces i sprostaj wyzwaniom dynamicznego łańcucha dostaw dzięki systemowi Infor IBP. Synchronizacja podaży i popytu, poprawa wydajności dostaw oraz światowej klasy wsparcie techniczne to tylko niektóre z korzyści, jakie można uzyskać dzięki wdrożeniu tej innowacyjnej zintegrowanej aplikacji do planowania biznesowego.

 • Zaspokojenie popytu przy możliwie najniższych kosztach.
 • Redukcja zapasów i związanych z tym kosztów za usługi i straty w sprzedaży.
 • Zmniejszenie kosztów transportu, nadgodzin i utrzymywania zapasów.
 • Dostosowanie produkcji do popytu.
 • Zastąpienie procesu planowania opartego o excel i uzyskanie synchronizacji operacji.
 • Osiągnięcie wspólnej wizji i współpracy osób zaangażowanych w proces, na jednej wspólnej platformie.
 • Planowanie pod presją czasu, w odpowiedzi na zaistniałe sytuacje.
 • Dynamiczne wsparcie dla nowych inicjatyw, takich jak nowe produkty, dostawcy,…
 • Predykcyjna analiza finansowa i możliwość uzgadnianie wyników.
 • Prognozowanie i modelowanie zagrożeń i scenariuszy w celu utrzymania ciągłości działania czy utrzymania dotychczasowych zdolności.
 • i wiele innych…

Integrated Business Planning, czyli cały proces w jednym systemie

Infor IBP integruje podstawowe procesy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), takie jak planowanie sprzedaży i operacji (S&OP), planowanie popytu (DP) oraz planowanie dostaw (SP) w jedno całościowe rozwiązanie, aby zapewnić lepszą widoczność i kontrolę w całym globalnym łańcuchu dostaw.

Planowanie sprzedaży i operacji

 • Synchronizuj lukę między podażą a popytem.
 • Koordynuj osoby i jednostki biznesowe zaangażowane w działalność operacyjną.
 • Wykorzystaj scenariusze do rozwiązywania problemów związanych z ograniczeniami przepustowości, wyzwaniami związanymi z alokacją, nowymi produktami czy zmianami wydajności.

Planowanie popytu

 • Twórz i porównuj różne modele prognoz statystycznych dzięki dostosowanym wizualizacjom i analityce danych.
 • Wykorzystaj funkcjonalności alertów i zapewnij sobie bardziej elastyczne prognozowanie.
 • Prognozowanie sprzedaży, finansów, produkcji, klientów i partnerów handlowych w jednym miejscu.

Planowanie dostaw

 • Użyj scenariuszy „what if”, porównuj opłacalność działań i zapanuj nad całym łańcuchem wartości.
 • Korzystaj w czasie rzeczywistym z pełnego wglądu w swoje operacje, aby tworzyć modele, które uwzględniają różne cykle koniunkturalne i skoki popytu.
 • Optymalizuj kluczowe zmienne łańcucha dostaw, takie jak zdolności produkcyjne, materiały, zapasy i ograniczenia dystrybucji.

Chcesz więcej informacji na temat rozwiązań do logistyki i operacji lub chcesz zobaczyć rozwiązanie w działaniu skontaktuj się z nami drogą mailową info@codec.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.

 

Materiały dodatkowe

Expense Management, czyli wydatki pod kontrolą

Wprawdzie aktualna sytuacja w sposób naturalny ograniczyła podróżne służbowe, ale izolacja pracowników zwiększyła znacząco ilość innych wydatków, które pracownicy ponoszą osobiście i następnie rozliczają z firmą. Jak uprościć i przyśpieszyć proces zarządzania wydatkami unikając pomyłek, nadużyć i zyskując kontrolę nad kosztami?

Czytaj więcej (2 min)

6. Forum Nowoczesnego Controllingu

Controlling w chmurze, czyli wdrożenie na czas pandemii… i nie tylko. Już 22 października zapraszamy na naszą prezentację podczas FNC - tym razem spotykamy się nie stacjonarnie a on-line. Opowiemy o najnowszej wersji Infor d/EPM Cloud - jej unikalności i szerokim spektrum możliwości dla controllingu... i nie tylko.

Czytaj więcej (1 min)
Strategia controlling

Strategia powiązana z zadaniami controllingu – jak nie zapominać o dalekosiężnych planach

Jak uwzględniać cele strategiczne w codziennych działaniach? Jak reagować na zmiany szybko i skutecznie? Czy mamy przygotowane różne scenariusze i taktyki, które pozwolą nam dojść do zamierzonego celu lub go zweryfikować? Pokażemy wspólną koncepcję planów, budżetów i scenariuszy wspierających zaplanowaną strategię.

Czytaj więcej (2 min)
Cash Flow - webinarium

Raportowanie, analizowanie i planowanie Cash Flow

Co zrobić, żeby ułatwić sobie zarządzanie cash flow? Bazując na rozwiązaniu Infor d/EPM, pokażemy jak prosto, wykorzystując gotowe modele finansowe, jesteśmy w stanie automatycznie (do pewnego stopnia) obsłużyć raportowanie, analizowanie i planowanie przepływów finansowych.

Czytaj więcej (2 min)
CDP wdrożenie

CDP automatyzuje procesy planowania sprzedaży i budżetowania

Wzrost szybkości planowania, wyeliminowanie błędów związanych z wykorzystaniem Excela, łatwiejsze wprowadzanie zmian oraz ich natychmiastowa wizualizacja, to tylko wybrane elementy, które przyczyniły się do usprawnienia procesu planowania sprzedaży oraz dystrybucji nowych gier.

Czytaj więcej (2 min)

Efektywne planowanie i budżetowanie w banku

Jak sprawić, żeby użytkownicy końcowi nie znienawidzili procesu planowania, a zarząd miał zawsze aktualną informację? Zapraszamy na webinarium - pokażemy, jak elastyczne, a zarazem dopasowane, gotowe modele bankowe usprawniają pracę controllera oraz czym powinien charakteryzować się system controllingowy wykorzystywanymi w rozwiązaniach do planowania i budżetowania w bankowości.

Czytaj więcej (2 min)