Compliance (Infor Approva)

Systemy IT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Compliance (Infor Approva)

Dopełnieniem d/EPM jest jedno z czołowych rozwiązań na świecie w zakresie zarządzania ładem, zgodnością i ryzykiem (GRC) Infor Approva. Produkt dostarcza całościowego obrazu danych w skali organizacji, pozwalając szybko identyfikować i reagować na zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na biznes (oszustwa, niewłaściwe płatności, omijanie procedur,…).

To doskonałe narzędzie dla audytu wewnętrznego, finansów i informatyki, skupia się na czterech głównych miejscach powstawania ryzyka:

 • Dostępie użytkownika
 • Konfiguracji systemów
 • Transakcjach (Proces zamówień, proces sprzedaży)
 • Poprawności danych

Co umożliwia m .in. Approva:

 • Rozwiązanie pozwala na definiowania, monitorowanie i raportowanie wskaźników ryzyka i efektywności, scoring ryzyka i podjęcie działań, poprzez raportowanie o zdarzeniach, konfigurowalne kokpity, spersonalizowane raporty dostosowane do roli czy użytkownika.
 • Monitorowanie w zakresie podziału obowiązków (SOD). Zaimplementowane najlepsze praktyki w zakresie SOD, śledzenie i akceptowanie workflow. Zarówno monitoring automatyczny jak i proaktywny. Scenariusze „what-if” – symulacje zmian dla ról, użytkowników i transakcji bez oddziaływania na środowisko produkcyjne.
 • Monitorowanie transakcji w kierunku wykrywania zdarzeń o charakterze nadużycia. Rozwiązanie posiada wbudowany, gotowy zestaw zasad, procedur. Monitoruje transakcje wskroś różnych platform czy aplikacji biznesowych. Jest gotowe bezpośrednio do zastosowania z systemami takich producentów jak: SAP, Oracle czy Infor.
 • Monitoruje bezpieczeństwo aplikacji i prawa dostępu użytkowników. Dostarcza mechanizmów proaktywnego monitoringu i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania dostępem.
 • Identyfikacja ryzyka i zarządzanie wyjątkami – rozwiązanie pozwala na automatyczny wgląd w 100% danych i transakcji oraz ich analizę i raportowanie.

Moduł

Korzyści (przykłady)

Procure to Pay

 • Redukcja strat z powielonych, podejrzanych płatności czy oszustw
 • Redukcja przepłacania dostawcom w rezultacie nie zastosowania możliwych upustów
 • Redukcja kosztów procesu transakcji na skutek mniejszego wskaźnika błędów

Księga główna

 • Zwiększenie dokładności sprawozdawczości finansowej
 • Zmniejszenie liczby błędów, czasu poprawek i ryzyka błędów księgowych
 • Redukcja czasu potrzebnegodo przygotowania się i odpowiedzi na zapytania audytu zewnętrznego

Zapasy

 • Redukcja straty na zapasach
 • Wzrost jakości danych o zapasach
 • Redukcja czasu potrzebnego na uzgadnianie różnic

Master Data

 • Wyeliminowanie powtarzających się dostawców, pozycji, kąt dzięki prostemu utrzymaniu „czystego” głównego rekordu
 • Redukcja pracochłonnych manualnych czynności uzgadniania dzięki analizie danych dostawców i pracowników
 • Redukcja ryzyka oszustw