Birst BI - Scenariusze analityczne

Systemy IT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Scenariusze analityczne

Birst jest narzędziem BI, które dostarcza pełnych możliwości analitycznych zarówno dla zespołu, jak i pojedynczego użytkownika, czy jako zagnieżdżony element wykorzystywanych aplikacji.

Przykładowe scenariusze analityczne i ich wsparcie przez Birst Business Intelligence:

Zespoły analityczne

Połącz swój zespół zaawansowaną analityką biznesową.

Birst wspiera zespoły analityczne udostępniając możliwość dzielenia się danymi nie tylko na etapie prezentacji danych, ale już na projektowania analiz. Połącz swój cały zespół za pośrednictwem zaufanych narzędzi analitycznych w ciągu kilku minut. Współdziel dane i analizy zachowujące bezpieczeństwo i spójność danych w skali całej korporacji.

Birst to szybkie rozwiązanie dla zespołów i działów, które pozwala łatwo i szybko wykorzystywać nowoczesne analizy biznesowe.

Zobacz, jak Birst pozwala zespołowi na łatwy dostęp, przygotowanie i wizualizację danych przy użyciu zaawansowanych funkcji analitycznych.


Birst dostępny jest w wielu wersjach językowych (w tym polskiej). Jeśli chcesz zobaczyć demo po polsku skontaktuj się z nami.

Model korporacyjny

Wspólne, zaufane dane dla każdego.

Networked BI wirtualizuje cały ekosystem analityczny i ekosystem danych, dokonując transformacji w podejściu przedsiębiorstwa do analityki. Zbudowany w oparciu o nowoczesną architekturę chmurową Birst, łączy wszystkie źródła danych w jeden spójny model dostępny dla wszystkich. Pozwala to organizacjom rozszerzyć wykorzystanie BI w wielu regionach, liniach produktowych, działach i klientach w bardziej zwinny sposób i umożliwia zdecentralizowanym zespołom na rozszerzanie danych przedsiębiorstwa o własne lokalne dane (w sposób zarządzany i bezpieczny).

Sieciowy system BI jest inny, umożliwia zarówno klasyczne podejście do wykorzystania danych „od IT do użytkownika” jak i wspiera indywidualne potrzeby – „od użytkownika do IT”.

Rezultatem jest lokalne dopasowanie i wykorzystanie zasobów z globalnym zarządzaniem, eliminacja silosów danych raz na zawsze i radykalne przyspieszenie dostarczania BI w całym przedsiębiorstwie.

Osadzona analityka BI

Błyskawiczne tworzenie nowatorskich produktów analitycznych

Tworzysz produkt analityczny lub chcesz wykorzystać swoje dane, ale nie masz czasu, zasobów lub doświadczenia w tej dziedzinie? Birst dostarcza kompleksową platformę analityczną, BI pozwalającą na wykorzystanie „wizualnych” mechanizmów integracyjnych i zarządzania danymi, analizy – w jednym miejscu – oraz wspiera osadzenie produktu w Twojej aplikacji.

Monetizing the Data Exhaust
10 branż z potencjałem zarabiania na danych.
Posiadasz aplikacje, połączone urządzenia, czy inne systemy które nieustają w generowaniu strumieni danych? Pomyślałeś żeby przekształcić te dane w produkty. Podając za The Economist – 60% firm już generuje przychody ze swoich danych.

Pobierz e-book i dowiedz się:

  • Jak wykorzystać wartość swoich danych i na nich zarabiać – przykłady z 10 branż.
  • Przykłady “zyskownych danych” i aplikacji gnerujących przychody
  • Case study na przykładzie czołowych firm, takich jak: Amex, Elekta, CBSi i więcej!
  • Dane klientów, już dawno przestały być istotne tylko dla poszczególnych działów firmy. Przekształć swoje dane w przychody.