Birst dla Tableau

Systemy IT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Birst dla Tableau

Dostarczaj wiarygodne dane w tempie biznesowym dzięki integracji Tableau z Birst

Tempo nowoczesnego biznesu znacznie wzrosło, a starzejące się rozwiązania Business Intelligence (BI) nie nadążają za zmieniającymi się wymaganiami analitycznymi. Integracja Birst z Tableau pozwala firmom wykorzystać wiodącą platformę Cloud BI firmy Birst wraz z wizualizacją danych w Tableau – zapewniając tym samym zarówno szybkość i łatwość obsługi użytkownikom wykorzystującym Tableau, jak i nowoczesną architekturę danych w skali całej organizacji wymaganą do efektywnego zarządzania firmą.

Co daje Birst

Birst automatycznie ujednolica, czyści i organizuje wszystkie dane korporacyjne, zapewniając wiarygodny i spójny obraz firmy wszystkim wykorzystującym Tableau (jak i inne rozwiązania analityczne) w sposób znacznie szybszy i bardziej elastyczny niż tradycyjne podejścia. Birst umożliwia użytkownikom Tableau tworzenie dynamicznych, interaktywnych wizualizacji na bazie zaufanego, skalowalnego źródła danych analitycznych. Dzięki integracji Birst z Tableau firmy mogą szybciej uzyskać dostęp do większej ilości danych, zwiększyć produktywność użytkowników, skracając czas przygotowywania danych i wdrażając Tableau dla większej liczby użytkowników – przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystego zarządzania.

Birst i Tableau: to co najlepsze ze światów analityki i data governance

Birst i Tableau połączyli siły, aby dostarczać analitykę wszystkim użytkownikom, nie zmuszając ich do kompromisu między łatwą obsługą a zarządzaniem danymi. Birst Networked BI pozwala różnym grupom użytkowników Tableau na pracę na wspólnych danych podczas pracy w Tableau. Integracja została opracowana wspólnie z Tableau i przeszła ponad 1000 testów metodą „czarnej skrzynki”. Firmy mogą dowolnie wybrać integrację w sposób najlepszy dla nich, korzystają z Birst Tableau Connector, czy Birst Tableau Edition. Obie opcje są idealnym rozwiązaniem dla firm, które:

  • chcą poszerzyć wykorzystanie Tableau w całym przedsiębiorstwie, unikając jednocześnie tworzenia silosów analitycznych
  • doświadczyły, ile czasu zajmuje przygotowanie i połączenie danych do analizy oraz jak złożona wiedza jest do tego potrzebna.
  • są zdezorientowane niespójnymi danymi, na bazie których trudno podejmować trafne decyzje
  • chcą wdrożyć BI z mniejszą ilością zasobów, niższym kosztem i mniejszym konfliktem danych

 

Birst to zarówno narzędzie klasy Data Discovery (jak Tableau, czy Qlik) jak również doskonała platforma integrująca dane, hurtownia danych.

Skoro Birst to także narzędziem analityczne to po co to połączenie?

Jednym z głównych wyzwań Business Intelligence jest dostarczenie rozwiązań, których użytkownicy chcą używać. Do wykorzystania Tableau koniczne jest przygotowanie danych źródłowych. Dzięki unikalnym możliwościom Birst takim jak Automated Data Refiment oraz Nteworked BI można znaczne szybciej i sprawniej dostarczyć dane odpowiednie do wizualizacji poprzez Tableau.

W dużych organizacjach powstają często silosy analityczne wspierane różnymi narzędziami. Czasami bariery wewnętrzne są tak duże, że szkoda tracić czas i walczyć wewnętrznie o utrzymanie jednego wspólnego narzędzia. Najprostszym zatem rozwiązaniem będzie dostarczanie platformy, która zapewni spójne, wysokiej jakości dane, możliwość pracy grupowej, a jednocześnie pozostawi użytkowników z narzędziami, które lubią i chcą ich używać… niezależnie czy będzie to Tebleau, Qlik czy sam Birst.