Logistyka i operacje

Główne funkcje systemu do logistyki i operacji:

  • zautomatyzowane zarządzanie złożonym łańcuchem dostaw,
  • raportowanie, prognozowanie sprzedaży,
  • usprawnienie procesów związanych z logistyką,
  • analizowanie alternatywnych wersji rzeczywistości równolegle ze standardowymi prognozami,
  • dwukierunkowa komunikacja z centralą za pomocą aplikacji, np. możliwość zaraportowania przez pracownika sklepu istotnej informacji.

Oferowane przez nas kompleksowe wsparcie zaawansowanego planowania zatowarowania, przy jednoczesnym wykorzystaniu zaawansowanej analityki biznesowej pozwolą na wzrost efektywności i znaczne oszczędności w działalności firmy.

Skontaktuj się z naszym zespołem wspierającym logistykę i operacje

Zastanawiasz się czy łańcuch dostaw w Twojej organizacji działa sprawnie, czy wszystkie produkty są dostarczane na czas i we właściwej ilości (braknie ich dla klientów w jednym sklepie, podczas gdy w drugim zajmują magazyn). Wyeliminuj nadmierne stany magazynowe i zwiększ zyski na wolumenach sprzedanych produktów. Analityka, a w szczególności prognozowanie zapotrzebowania potrafi rozwiązać nawet najbardziej złożone wyzwania.

Logistyka to kluczowy element funkcjonowania rozproszonej sieci handlowej. Niezależnie od rodzaju sprzedawanego towaru trzeba dostarczyć jego odpowiednią ilość konkretnego dnia, na konkretną półkę, w konkretnym sklepie.

Logistyka bazuje na setkach informacji, zarówno tych historycznych, jak ilość sprzedawanego towaru, dostępność w sklepie czy czas dostawy, jak i predykcjach dotyczących przyszłości. Dochodzimy tu do miejsca, gdzie niezwykle istotne wydaje się wykorzystanie odpowiedniego systemu informatycznego, który nad tym wszystkim zapanuje. Nie tylko zgrupuje istotne informacje, ale także pozwoli zoptymalizować sieć dostaw dzięki ich automatycznej analizie, co bezpośrednio przełoży się na wzrost rentowności całego przedsiębiorstwa.

Nasze rozwiązania dedykowane logistyce oraz operacjom mają swoje źródło w systemach analitycznych i prognostycznych. Pierwszym etapem pozwalającym zarządzać przyszłością są zawsze dane historyczne oraz ocena sytuacji aktualnej. Pozwalają na to rozwiązania takie jak platforma Infor d/EPM, Birst scm, czy Microsoft Power BI. Dane można w przejrzysty dla użytkownika sposób zobrazować, tak aby łatwiej dokonywać ich analizy.

Integrated Business Planning

Kolejnym etapem jest prognozowanie przyszłości. Dzięki dopasowanej parametryzacji oraz dedykowanym algorytmom wspomaganych modułami sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence) system jest w stanie przełożyć wiele zmiennych i ścieżek krytycznych na szczegółowe wytyczne dotyczące dostaw. Efektywnie wspiera decyzje operacyjne w kwestii odpowiedniego zatowarowania punktów sprzedaży. Algorytm, który do tego służy jest w stanie uwzględnić inne niestandardowe zmienne, jak odpowiednie zaopatrzenie wielu sklepów w jednym czasie z rożnych źródeł, minima prezentacyjne lub produkt komplementarne.

Co istotne, analizując dane dotyczące dostaw system jest w stanie również informować między innymi na temat planowanych czasów dostaw towarów czy danych typowo operacyjnych, tylko pośrednio związanych z logistyką, jak zastoje prac na magazynie itp.