Zbieranie i walidacja danych

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Zbieranie i walidacja danych

Zebranie poprawnie przygotowanych pakietów konsolidacyjnych od spółek to największe wyzwanie, poprzedzające proces konsolidacji. Osoby zarządzające wskazują na problemy z jakością oraz terminowością dostarczania danych spółce dominującej. Informacje nie są pełne, bądź są wewnętrznie niespójne, przez co wymagają dodatkowej weryfikacji. Co więcej często pochodzą z wielu różnych źródeł, które należy przekonwertować do jednolitej formy.

Z pomocą przychodzą tutaj systemy informatyczne. Pozwalają w jednym czasie zbierać dane z wielu różnych źródeł (systemy ERP, Excel, inne). Po ich zgrupowaniu na etapie walidacji są weryfikowane na podstawie ustalonych wcześniej reguł. Na przykład automatycznie sprawdzana jest suma bilansowa czy porównywane są wartości w sprawozdaniach i notach objaśniających. Kontrolerzy czy księgowi są w stanie samodzielnie, wykorzystując podstawową wiedzę informatyczną, mapować konta spółek zależnych. Działy biznesowe stają się przez to niezależne od IT. Cały proces już od początku przebiega sprawnie, przez co umożliwia zaoszczędzenie czasu oraz wykorzystanie go na analizowanie oraz prognozowanie.

Wynik średni:

Przebieg procesu konsolidacji finansowej bez wykorzystania systemu IT

Wynik po wykorzystaniu narzędzi IT:

 

Przebieg procesu konsolidacji finansowej z wykorzystaniem systemu IT

Na etapie zbierania oraz walidacji danych rekomendujemy wykorzystanie rozwiązania Oracle Hyperion Financial Data Quality Management bądź Infor Import Master. Więcej informacji na stronach naszych partnerów.