Zamykanie okresów

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Zamykanie okresów

Zamknięcie okresu odbywa się po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych wszystkich dowodów źródłowych z danego miesiąca, uwzględniając terminy sporządzenia przez daną jednostkę sprawozdań za dany miesiąc (dla GUS, banku lub zarządu) oraz ustalenia wysokości podatków dochodowych i VAT. Po zamknięciu okresu wyłączeniu ulega możliwość dokonywania zapisów lub korekty tychże zapisów. Ponadto na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej.

Organizacja, wykorzystując odpowiednie oprogramowanie, może radzić sobie z zamykaniem okresów zdecydowanie szybciej. Unikając przy tym nieprzyjemnych sytuacji dla przykładu, związanych z niedotrzymaniem terminów, wyznaczanych przez spółkę-matkę czy regulatora. Dzieje się tak, ponieważ wykorzystanie narzędzia informatycznego pozwala śledzić postęp procesu. Umożliwia także pracę nad bieżącą dokumentacją finansową wielu użytkownikom jednocześnie. Co istotne uzyskują oni możliwość dodawania do pojedynczych zadań instrukcji, zapytań oraz komentarzy. Znacznie ułatwia to pracę, dodatkowo sprzyjają pogłębianiu wymiany wiedzy w organizacji.

Oracle Hyperion Financial Close Management - ekran narzędzia

Zrzut ekranu Oracle Hyperion Financial Close Management 

Program finansowo-księgowy może zakładać możliwość edycji dokumentów księgowych przed ich zapisaniem w księgach rachunkowych. Zamknięcie okresu z perspektywy technicznej polega zatem na zablokowaniu tej możliwości, dzięki wykorzystaniu odpowiedniej, wbudowanej funkcjonalności.

Na etapie zamykania okresów rekomendujemy wykorzystanie Oracle Hyperion Financial Close Management. Rozwiązanie kompleksowo wspiera organizację na każdym etapie procesu.