ERP

Skontaktuj się z naszym zespołem ERP:

Enterprise Resource Planning (Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa) jest metodą optymalizacji organizacji danego przedsiębiorstwa, na przykład poprzez wykorzystanie aplikacji Dynamics AX.

Zamiast sytuacji, w której każdy z departamentów przedsiębiorstwa jest zarządzany i kontrolowany osobno – co może skutkować poważnymi opóźnieniami w komunikacji i zatorami na poszczególnych jej kanałach – wszystkie wymiary prowadzonego biznesu mogą być zarządzane z poziomu jednego narzędzia, które wykorzystuje wszędzie te same, określne struktury, oraz do którego dostęp mają odpowiedni ludzie.

Elementami, które w organizacji zyskują najwięcej na wprowadzeniu systemu ERP, są procesy zbierania i przetwarzania danych. Może to prowadzić do znaczącej poprawy wydajności firmy w takich obszarach jak marketing, sprzedaż, produkcja czy zarządzanie ogólne. Z systemem ERP przedsiębiorstwo działa jak dobrze naoliwiona maszyna.

Jest wiele korzyści płynących z wykorzystania systemu ERP, a zwłaszcza dedykowanego, szytego na miarę rozwiązania:

  • Zarządzanie – prowadzenie organizacji opiera się w dużej mierze na wydajności procesów zarządczych. Działania z obszarów takich jak business intelligence czy raportowanie pozwalają menedżerom podejmować, w oparciu o przedstawione prognozy, lepsze i trafniejsze decyzje (co może przełożyć się nie tylko na procesy zewnętrzne, ale i wewnętrzne)
  • Budżetowanie – departamenty Finansów czy Sprzedaży, z wykorzystaniem informacji predykcyjnych generowanych za pomocą systemu ERP, działają znacznie bardziej wydajnie. Takie rozwiązania mogą z jednej strony znacząco ograniczyć koszty działalności, z drugiej wydatnie zwiększyć przychody dzięki licznym udoskonaleniom w różnych działach organizacji
  • Marketing – dzięki pogłębionej analizie trendów i preferencji klientów organizacja jest w stanie lepiej odpowiadać na ich potrzeby oraz efektywniej komunikować się z otoczeniem
  • Czas – każdy departament organizacji zyskuje na czasie (szybsza komunikacja oraz wymiana informacji), co przekłada się bezpośrednio na produktywność
  • Przewagi konkurencyjne – poprzez zbieranie i analizowanie danych nie tylko na temat własnej działalności, ale także działań konkurencji, organizacja może przewidywać ruchy konkurencji i z wyprzedzeniem przygotować na nie odpowiedź