Planowanie

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Planowanie

Planowanie powinno być kreatywnym procesem, który pozwala firmom stworzyć wizję tego, gdzie chcą się znaleźć w przyszłości. Rozwiązania wspierające proces planowania pomagają wyznaczyć cele oraz znaleźć najbardziej efektywne sposoby ich osiągnięcia.

Sprawny system pomaga firmom utrzymać się w zmiennym środowisku biznesowym oraz pozwala sprawdzić i ocenić finansowy wpływ proponowanych zmian na przyszłą działalność.

Funkcjonalność oferowanych przez nas systemów pozwala na tworzenie różnorodnych scenariuszy finansowych, modelowanie potencjalnych efektów każdej decyzji oraz wybranie najlepszej opcji.

Użytkownicy mogą analizować źródła finansowania inwestycji według, np.:

  • jednostek organizacyjnych,
  • działów,
  • czasu,
  • czy innych wymiarów biznesowych.

Rozwiązania z łatwością radzą sobie również z kalkulacjami wielowymiarowymi, otwieraniem i zamykaniem bilansu oraz alokacjami. Plany, budżety, a nawet skomplikowane modele finansowe wymagające złożonych przeliczeń mogą być przygotowane szybko, często w ciągu kilku minut, dostarczając skuteczne i elastyczne analizy.

planowanie z wykorzystaniem programu komputerowego - Infor

Przykładowy ekran planowania – Infor d/EPM 

planowanie z wykorzystaniem programu komputerowego - Infor

Przykładowy ekran planowania 2 – Infor d/EPM 

Oracle Planning and Budgeting Cloud Service - controlling, planowanie w chmurze

Przykładowy ekran planowania – Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 

Zapis webinaru: Jak zaplanować wydatki kapitałowe i inwestycje oraz właściwie odzwierciedlić ich skutki w planie?

Główne problemy i wyzwania

Wiele firm spotyka się jednak z problemami, które skutecznie utrudniają wiarygodny wgląd w realizację założonych celów. Do podstawowych z nich należą m.in.:

  • Brak integracji z planami strategicznymi: plan operacyjny powinien być spójny z planem strategicznym oraz poddawany przeglądom w regularnych odstępach czasu, w celu weryfikacji postępów w dążeniu do osiągnięcia poszczególnych celów.
  • Brak komunikacji: zatwierdzone plany operacyjne, taktyki, ramy czasowe, miary realizacji, zasoby i kompetencje powinny być zakomunikowane centralnie. Dodatkowe problemy pojawiają się, gdy plany operacyjne nie są aktualizowane w czasie rzeczywistym w wyniku zmian w otoczeniu – która wersja jest prawdziwa, ostateczna, zatwierdzona…
  • Planowanie zasobów: planowanie operacyjne musi odzwierciedlać założenia planowania strategicznego i zapewnić wystarczające zasoby dla osiągnięcia celu, jednak wiele organizacji nie bierze pod uwagę zmienności rynku i konieczności dostosowania planów operacyjnych.
  • Integralność danych: najczęstszym problemem i błędem planowania operacyjnego jest praca na nieaktualnych, niespójnych, niewiarygodnych danych finansowych, rynkowych czy pracowniczych.

Codec od ponad 30 lat wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa i wdrażania rozwiązań wspierających Controlling. Dysponujemy w tym zakresie wiedzą, praktyką i referencjami, pozwalającymi na dobór i wdrożenie rozwiązań czołowych producentów.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji w zakresie planowania skontaktuj się z nami drogą mailową info@codec.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.

Materiały dodatkowe

controlling w chmurze

Czy już warto wdrażać controlling w chmurze?

Czy rozwiązania chmurowe wspierające controlling dojrzały na tyle, że można je stawiać na jednym poziomie z rozwiązaniami on-premises? Kiedy, które podejście będzie lepsze? Przeczytaj artykuł opublikowany w miesięczniku "Controlling i Rachunkowość Zarządcza".

Czytaj więcej (9 min)
Strategia controlling

Strategia powiązana z zadaniami controllingu – jak nie zapominać o dalekosiężnych planach

Jak uwzględniać cele strategiczne w codziennych działaniach? Jak reagować na zmiany szybko i skutecznie? Czy mamy przygotowane różne scenariusze i taktyki, które pozwolą nam dojść do zamierzonego celu lub go zweryfikować? Pokażemy wspólną koncepcję planów, budżetów i scenariuszy wspierających zaplanowaną strategię.

Czytaj więcej (2 min)
Planowanie CAPEX

Planowanie CAPEX

Problem z wydatkami kapitałowymi polega na ich odmienności od standardowego budżetowania, gdzie zazwyczaj jednoznacznie i bezpośrednio przypisujemy kwoty do planowanych okresów. Dla CAPEX’u jedna kwota w planie może mieć bardzo różne konsekwencje finansowe i księgowe, często wykraczające poza ramy czasowe bieżącego okresu planowania.

Czytaj więcej (2 min)

Elastyczne budżetowanie – pakiety decyzyjne

Jak wyjść poza ramy budżetowania? Jak generować nowe pomysły biznesowe, które nie zostały zaprojektowane w procesie budżetowania? Z pomocą przychodzą pakiety decyzyjne, czyli planowanie dodatkowych scenariuszy ad-hoc, ale czy tylko?

Czytaj więcej (2 min)

Oracle Modern Business Summit

Już niebawem, bo 23. października w Warszawie, odbędzie się Oracle Modern Business Summit. Jest to kolejne spotkanie z cieszącej się popularnością serii wydarzeń, organizowanych w wielu krajach Europy przez naszego Partnera. Zapraszamy do udziału.

Czytaj więcej (1 min)
Cash Flow - webinarium

Raportowanie, analizowanie i planowanie Cash Flow

Co zrobić, żeby ułatwić sobie zarządzanie cash flow? Bazując na rozwiązaniu Infor d/EPM, pokażemy jak prosto, wykorzystując gotowe modele finansowe, jesteśmy w stanie automatycznie (do pewnego stopnia) obsłużyć raportowanie, analizowanie i planowanie przepływów finansowych.

Czytaj więcej (2 min)