Planowanie

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Planowanie

Planowanie powinno być kreatywnym procesem, który pozwala firmom stworzyć wizję tego, gdzie chcą się znaleźć w przyszłości. Rozwiązania wspierające proces planowania pomagają wyznaczyć cele oraz znaleźć najbardziej efektywne sposoby ich osiągnięcia.

Sprawny system pomaga firmom utrzymać się w zmiennym środowisku biznesowym oraz pozwala sprawdzić i ocenić finansowy wpływ proponowanych zmian na przyszłą działalność.

Funkcjonalność oferowanych przez nas systemów pozwala na tworzenie różnorodnych scenariuszy finansowych, modelowanie potencjalnych efektów każdej decyzji oraz wybranie najlepszej opcji.

Użytkownicy mogą analizować źródła finansowania inwestycji według, np.:

  • jednostek organizacyjnych,
  • działów,
  • czasu,
  • czy innych wymiarów biznesowych.

Rozwiązania z łatwością radzą sobie również z kalkulacjami wielowymiarowymi, otwieraniem i zamykaniem bilansu oraz alokacjami. Plany, budżety, a nawet skomplikowane modele finansowe wymagające złożonych przeliczeń mogą być przygotowane szybko, często w ciągu kilku minut, dostarczając skuteczne i elastyczne analizy.

planowanie z wykorzystaniem programu komputerowego - Infor

Przykładowy ekran planowania – Infor d/EPM 

planowanie z wykorzystaniem programu komputerowego - Infor

Przykładowy ekran planowania 2 – Infor d/EPM 

Oracle Planning and Budgeting Cloud Service - controlling, planowanie w chmurze

Przykładowy ekran planowania – Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 

Główne problemy i wyzwania

Jednak wiele firm napotyka na problemy, które skutecznie utrudniają wiarygodny wgląd w realizację założonych celów. Do podstawowych z nich należą m.in.:

  • Brak integracji z planami strategicznymi: Plan operacyjny powinien być spójny z planem strategicznym oraz poddawany przeglądom w regularnych odstępach czasu, w celu weryfikacji postępów w dążeniu do osiągnięcia poszczególnych celów.
  • Brak komunikacji: zatwierdzone plany operacyjne, taktyki, ramy czasowe, miary realizacji, zasoby i kompetencje powinny być zakomunikowane centralnie. Dodatkowe problemy pojawiają się, gdy plany operacyjne nie są aktualizowane w czasie rzeczywistym w wyniku zmian w otoczeniu – która wersja jest prawdziwa, ostateczna, zatwierdzona,…
  • Planowanie zasobów: Planowanie operacyjne musi odzwierciedlać założenia planowania strategicznego i zapewnić wystarczające zasoby dla osiągnięcia celu. Jednak wiele organizacji nie bierze pod uwagę zmienności rynku i konieczności dostosowania planów operacyjnych.
  • Integralność danych: najczęstszym problemem i błędem planowania operacyjnego jest praca na nieaktualnych, niespójnych, niewiarygodnych danych finansowych, rynkowych czy pracowniczych.

Codec od ponad 30 lat wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa i wdrażania rozwiązań wspierających Controlling. Dysponujemy w tym zakresie wiedzą, praktyką i referencjami, pozwalającymi na dobór i wdrożenie rozwiązań czołowych producentów.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji w zakresie planowania skontaktuj się z nami drogą mailową info@codec.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.

Materiały dodatkowe

Efektywne planowanie i budżetowanie w banku

Zaawansowany system do controllingu w bankowości – zobacz jak efektywnie planować i budżetować w banku.  Kiedy: 16 stycznia 2019 w godzinach 10:00-10:30 Zobacz zapis z webinaru - Efektywne planowanie i budżetowanie w banku Choć zasady controllingu są dość spójne niezależnie od branży, to jednak każdy biznes, czy nawet struktury w firmie mogą charakteryzować się …

Czytaj więcej
Hyperion Planning-MS Excel

Oracle Hyperion Planning i Microsoft Excel

Hyperion Planning – najczęściej wybierane przez Klientów narzędzie IT do budżetowania i prognozowania Microsoft Excel – doskonałe narzędzie do analizowania oraz modelowania danych biznesowych Microsoft Excel jest doskonałym narzędziem do analizowania oraz modelowania danych biznesowych, jednak wykorzystywanie wyłącznie tego narzędzia do celów budżetowania oraz prognozowania może powodować pewne ograniczenia. Najczęściej wskazywane …

Czytaj więcej

Hyperion Planning: Wyprzedź konkurencję

Zawsze myśl z wyprzedzeniem Oprogramowanie Oracle Hyperion jest scentralizowanym, sieciowym rozwiązaniem, służącym do planowania, budżetowania oraz prognozowania. Umożliwia zbieranie danych, dopasowanych do potrzeb finansowych oraz operacyjnych organizacji. Hyperion Planning umożliwia firmom śledzenie i monitorowanie planów biznesowych oraz prognoz. Przekłada cele strategiczne na operacyjne, a także szerzej – na pojedyncze zadania. W obecnych …

Czytaj więcej

Oracle Hyperion Planning

 “We have to build the framework in which we will execute the tasks.” Oracle has succeeded in creating a centralised, Excel and Web-driven planning, budgeting and forecasting framework (in the form of Oracle Hyperion Planning) to help connect operational assumptions to financial outcomes. Planning and budgeting is a resource and time intensive …

Czytaj więcej