SAP

Doświadczenia Codec obejmują także wdrożenia narzędzi i aplikacji firmy SAP, głównie w zakresie aplikacji wchodzących w skład SAP Business Objects EPM.

SAP Business Objects Business Planning and Consolidation, aplikacja do planowania i konsolidacji, która spełnia wymagania klientów w zakresie ustalania budżetów, planowania, konsolidacji i raportowania. Aplikacja obsługuje pełny zakres podstawowych i pomocniczych funkcji finansowych oraz operacyjnych, a także procesy konsolidacji niezbędne do zapewnienia płynnej, szybkiej realizacji procesów finansowych za pomocą pojedynczej aplikacji. Dzięki temu można zagwarantować spełnienie wymagań dotyczących zgodności z przepisami i raportowania na całym świecie.