ESEF - raportowanie XBRL, iXBRL

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

ESEF – raportowanie XBRL, iXBRL

Jednolity format sprawozdawczy, ESEF (European Single Electronic Format) będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Na mocy rozporządzania Komisji Europejskiej wszyscy emitenci, których instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku Unii Europejskiej będą zobowiązani do przygotowywania swoich rocznych sprawozdań finansowych w formacie XHTML oraz znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF przy użyciu języka znaczników XBRL (eXtesible Business Reporting Language) – zgodnie z przyjętymi taksonomiami i zasadami. Więcej w treści rozporządzenia – http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/PL/C-2018-8612-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF

Dla regulatora tego typu rozwiązanie zapewni porównywalność sprawozdań, a jednocześnie umożliwi ich automatyczny odczyt. Przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania analizowanie raportów spółek będzie bardziej efektywne jakościowo i ilościowo – przekładając się na lepszą i szybszą interpretację danych, a w konsekwencji transparentność rynku.

Dla spółek, a w szczególności dla osób odpowiedzialnych za sprawozdania finansowe, będzie to niestety kolejny „kamyczek… kamień do ogródka”. Co prawda do 2020 roku, czasu mam jeszcze sporo, ale, żeby zapewnić porównywalność danych „warto” mieć przygotowane, w tym samym standardzie dane za rok wcześniej! Nic nie jest tak pewne jak zmiana (i zmieniające się przepisy), także i z tym wyzwaniem trzeba będzie sobie poradzić.

Na szczęście dla firm, technologia i w tym przypadku przychodzi z pomocą (tym bardziej, że ani XHTML, ani XBRL nie są niczym nowym i są od lat wykorzystywane w biznesie) .

Zobacz jak Codec wspiera budowę sprawozdania zgodnego z ESEF. Dzięki odpowiednim narzędziom to wszystko może być prostsze:

  • tagowanie pozycji,
  • budowa i walidacja pakietu rozszerzeń taksonomii,
  • walidacja sprawozdania względem taksonomii,
  • generacja i walidacja sprawozdania w formacie iXBRL.

Skontaktuj się z nami i zobacz możliwości narzędzi wspierających raportowanie w formacie ESEF – info@codec.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.