Hurtownia danych

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Hurtownia danych

Fundamentem, na którym opierają się wszystkie efektywne działania business intelligence, są dane – rzetelne, ustrukturyzowane, zbierane w czasie, które można poddać analizie, przekuć w informację i wiedzę, a z tych z kolei wyciągać wnioski oraz na ich podstawie budować prognozy. Aby wszystkie te procesy miały szansę powodzenia, konieczne jest wykorzystanie konkretnego narzędzia – hurtowni danych. Hurtownia danych (data warehouse) jest czymś więcej niż relacyjną bazą, wykorzystywaną z powodzeniem od lat w wielu branżach – jest wielowymiarową strukturą, w której zbierane, przechowywane, strukturyzowane oraz analizowane są cząstkowe dane pochodzące ze wszystkich jednostek, komórek, departamentów i działów danej organizacji. Jest głównym repozytorium, z którego korzystają różnorodne systemy raportowania. Jej największą zaletą jest wspomniana wielowymiarowość, która pozwala na dokonywanie skomplikowanych analiz niezależnie od źródeł pochodzenia danych (dane finansowe, sprzedaż, marketing) w bardzo szybki i elastyczny sposób.

Można wyróżnić pięć głównych wymiarów Hurtowni Danych, takich jak:

  • źródła danych,
  • narzędzia ETL,
  • Serwer Hurtowni Danych,
  • kostki OLAP,
  • czy  Data Mining / narzędzia raportowania

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Architektura Hurtowni Danych Hurtownia Danych - architektura

Do kluczowych korzyści płynących z implementacji Hurtowni Danych w organizacji należą:

  • Ułatwienie podejmowania trafnych decyzji dzięki szybszemu dostępowi do informacji
  • Zwiększona kontrola nad danymi, jak również ściślejsza ochrona danych dzięki stosowaniu różnych poziomów dostępu do systemu
  • Znaczące zmniejszenie krążących po organizacji arkuszy Excel, które – często ręcznie wypełniane – nie zapewniają wymaganej efektywności procesów raportowania
  • Automatyzacja znaczącej części procesów raportowania poprzez eliminację choćby dokonywanych manualnie uzgodnień i ujednoliceń
  • Ustanowienie jednego, stałego źródła rzetelnych informacji eliminuje niepewność co do pochodzenia danych i przyspiesza procesy

Hurtownia Danych zapewnia jakość, rzetelność, przejrzystość i trafność danych, na których bazują działania organizacji. Dzięki niej nieustrukturyzowane dane zamieniane są w rzetelną informację, na której oprzeć można działania przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się, jak w Twojej organizacji przysłuży się Hurtownia Danych, czy obszary z nią związane, napisz do nas info@codec.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.

Materiały dodatkowe

Zalety implementacji in-memory w hurtowniach danych - materiał ekspercki

Zalety implementacji in-memory w hurtowniach danych

Niniejszy materiał w popularnonaukowy sposób wskazuje najistotniejsze zalety implementacji in-memory w hurtowniach danych. Nie jest publikacją stricte techniczną. Już dawno dotarliśmy do punktu, w którym ilość posiadanej informacji przewyższa możliwości ludzkiej percepcji, a ich niska jakość często czyni je bezużytecznymi. Z drugiej strony jesteśmy świadkami rozwoju nowych technologii, które pozwalają nam …

Czytaj więcej

Business Intelligence Enhanced with SQL Server 2012 Enterprise Edition

Business Intelligence Enhanced with Microsoft SQL Server During these challenging economic conditions, and today’s unprecedented data explosion, organisations need to efficiently store, manage and unlock breakthrough insights within their data and across Big Data. The efficiency of your business’ processes is vital therefore companies must be in a position to quickly …

Czytaj więcej

Using Essbase in Large Scale Data Warehousing

While well-suited to managing transactions and storing large amounts of data, relational databases are typically unable to handle ad hoc, speed-of-thought analytical querying for large scale usage. Online analytical processing (OLAP) technology provides the scalability, performance, read/write and analytic capabilities necessary to support these tasks; thus; a combination of a …

Czytaj więcej